Ip4 lock rẻ

Mình có em ip4 32gb lock nhật ,dùng sim ghép máy chạy ios 6.1.3 ,hai mặt vẫn mới ,cái ron màn hình bị mất 1 khúc ,PK : xạc cáp tai nghe ( ko zin ) . muốn bán hoặc giao lưu ,ai mua inbox SĐT : 01213 423 234