Can Ban ip5 - 32gb

Minh can ban 1 chiec ip5 - 32gb mau trang , phien ban quoc te ( hang xach tay tu Sing ve ) , phu
kien day du.minh moi mua va dug rat giu nen ma'y con moi lam . Hien tai may duoc cai dat free tai
shop IOne . MINH KHONG PHAI DAN BUON BAN NEN MOI NGUOI CU YEN TAM VE CHAT LUONG
MAY NHE :) . Minh ten la Hiep , o Ha Noi 1 , moi nguoi lien lac vao so : 098668.0468 ( so' day minh
hay bi mat song nen moi nguoi lien lac them vao so : 0167.4168.402 nay nhe ) . Gia cua no la 18tr
. Thank moi nguoi!