Đầu Karaoke ARIRANG DH-2700 (có hình thật)

[COLOR=Blue]-Hình Thức:[/FONT][/FONT][/i] máy ít sử dụng nên còn mới keng từ mặt ngoài đến bên trong bo mạch (mới ACE xem hình) [i][COLOR=Blue]-Tình Trạng:[/FONT][/FONT][/i] máy sử dụng tốt, chưa qua sửa chửa. [COLOR=Blue][i]-Tính Năng:[/i][/FONT][/FONT] máy đọc được đĩa 5 số của Arirang phát hành tới Vol.37. Âm thanh của em này chỉ đứng sau em DH-3600 thôi, còn lại những model sau này em nó chấp tất cả. [COLOR=Blue][i]-Phụ Kiện:[/i][/FONT][/FONT] máy + list nhạc + remote zin theo máy và đĩa Vol.37 [URL=http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0808.jpg][img]http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0808.jpg[/img][/URL] [URL=http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0810.jpg][img]http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0810.jpg[/img][/URL] [URL=http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0811.jpg][img]http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0811.jpg[/img][/URL] [URL=http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0813.jpg][img]http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0813.jpg[/img][/URL] [URL=http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0814.jpg][img]http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0814.jpg[/img][/URL] [URL=http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0815.jpg][img]http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0815.jpg[/img][/URL] [URL=http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0819.jpg][img]http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0819.jpg[/img][/URL] [URL=http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0820.jpg][img]http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0820.jpg[/img][/URL] [URL=http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0821.jpg][img]http://i960.photobucket.com/albums/ae89/phanhoanglong8888/karaoke%20arirang/IMG_0821.jpg[/img][/URL] [/b][b][COLOR=Red]1 Triệu 1[/FONT][/FONT][/b] [b] [COLOR=Blue][i]Liên Hệ:[/i][/FONT][/FONT][COLOR=Red] 0906623299[/FONT][/FONT] gặp anh Hiệp (SN 1966) [COLOR=Blue]Địa Chỉ:[/FONT][/i][/FONT] 317 lô C c/c Cô Giang F.Cô Giang Q.I TP.HCM [/b][i][SIZE=7][b]THANKS ACE ĐÃ ỦNG HỘ TOPIC [/b] [/FONT][/i]