Chim huýt cô vàng và hồng tước!!!

Mình muốn bán một cặp hồng tước trống + mái nuôi được 1 năm chim nuôi từ chuyền lên rất đẹp 1triệu6 và một cặp huýt cô vàng nhé nuôi được 6 tháng 700k hai con trống nhé tặng một lồng tre, một cái lụp chim cu mồi cây hàng đặt Bình Dương rất đẹp và đi bẫy thì tuyệt vời giá 750k[URL=http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011091425637ndhmogmwmd319765.jpeg][img]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011091425637ndhmogmwmd319765.jpeg[/img][/URL]!!! [URL=http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011091425637nwq0mza4nj276632.jpeg][img]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011091425637nwq0mza4nj276632.jpeg[/img][/URL] [URL=http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011091425637n2ewmdkxnm280757.jpeg][img]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011091425637n2ewmdkxnm280757.jpeg[/img][/URL] [URL=http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011091425637nzhlnmrind379718.jpeg][img]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011091425637nzhlnmrind379718.jpeg[/img][/URL][URL=http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011091425637odi5ode0yz392107.jpeg][img]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011091425637odi5ode0yz392107.jpeg[/img][/URL]