Cần mua điện thoại Samsung Galaxy Fit S5670 hoặc Samsung Galaxy mini S5570

Mình cần mua điện thoại Samsung Galaxy Fit S5670 hoặc Samsung Galaxy mini S5570 màu trắng, yêu cầu máy hình thức còn đẹp, đủ phụ kiện, còn bảo hành thì càng tốt. ai có bán liên hệ với mình theo số 01295370704, giá cả thương lượng. [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/01/05/mr_570317_4b2392b19967360f.jpg[/img] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/01/07/mr_570317_9a156b4cb2bcd53a.jpg[/img]