Bếp từ cũ giá rẻ..

[COLOR=Red]Bếp từ Thanh lý nhà hàng Bán bếp từ còn dùng tốt giá rẻ.[/FONT][/FONT][COLOR=Black]Lh:0913216436 Mr Tân.[/FONT][/FONT] [COLOR=Magenta]250k/c[/FONT][/FONT] [img]http://cB6.upanh.com/22.843.29856105.fNn0/ssm16934.jpg[/img] [COLOR=black][COLOR=black][COLOR=Magenta]300k/c[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [img]http://nd4.upanh.com/b1.s16.d2/4b696734a15a072f06071870e03c4805_35900424.ssm17017.jpg[/img] [img]http://nd7.upanh.com/b4.s10.d1/3d3b9e84e1bd2c30ed12151655286eba_35900427.ssm17018.jpg[/img] [URL=http://www.upanh.com/ssm17246_upanh/v/7rq23najbyt.htm][img]http://nm5.upanh.com/b6.s28.d3/bba10d0ab1954e9fc44c047627524f7a_44812575.ssm17246.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17247_upanh/v/7rq9cnaj8yb.htm][img]http://nm1.upanh.com/b4.s26.d2/b336ab8732ef457c42cd3bab7097876a_44812581.ssm17247.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17248_upanh/v/5rqb8n6j7yl.htm][img]http://nm0.upanh.com/b5.s27.d2/cf38a9baac9940843a7027dc0faa4fd9_44812590.ssm17248.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17251_upanh/v/7rqddndj0ft.htm][img]http://nm7.upanh.com/b2.s28.d3/eaa7aa8b5c22d1f6cd6edb61dc2c6ac0_44812597.ssm17251.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17252_upanh/v/2rq35najesf.htm][img]http://nm0.upanh.com/b3.s29.d4/60b356b2acbed8507c2482d2d50981e4_44812610.ssm17252.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17253_upanh/v/frq9an2jesm.htm][img]http://nm5.upanh.com/b3.s29.d4/80037e2820b975777a07899d672602dd_44812615.ssm17253.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17254_upanh/v/6rqcbn8j4lk.htm][img]http://nm8.upanh.com/b1.s26.d2/a8e27c7acac96ca5a2bc364bbb36659c_44812638.ssm17254.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17255_upanh/v/8rq10n1j1mc.htm][img]http://nm5.upanh.com/b3.s26.d1/28aab834b4207b871ed00083e640393f_44812645.ssm17255.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17256_upanh/v/6rq48n7j2mn.htm][img]http://nm4.upanh.com/b6.s27.d1/4352a1e66562040f5c4dc5cb1d321463_44812654.ssm17256.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17257_upanh/v/7rq50ndj0mk.htm][img]http://nm0.upanh.com/b1.s28.d3/4ddcfda6f0a1cc9672814f3e1dcec245_44812660.ssm17257.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17258_upanh/v/2rqd1n8j0gc.htm][img]http://nm7.upanh.com/b3.s28.d2/c3d6721ea2150e36cf92c6ccd3b18962_44812667.ssm17258.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17259_upanh/v/0rq64n8jepv.htm][img]http://nm6.upanh.com/b2.s29.d4/80f8044b128cb4eae9effb926ad8116a_44812676.ssm17259.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17260_upanh/v/frqd1ncj2px.htm][img]http://nm3.upanh.com/b5.s27.d2/a6ceee7448e262ee66e5f06c96903d90_44812683.ssm17260.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17261_upanh/v/frq12nfj8pf.htm][img]http://nm0.upanh.com/b5.s29.d3/57b08a58e9571a1f70a81eada636a450_44812690.ssm17261.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17262_upanh/v/frqd6n6jewi.htm][img]http://nm0.upanh.com/b6.s26.d1/14c192261ef6741c3b18e7306ee52fe9_44812700.ssm17262.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17263_upanh/v/2rqefn9j9wx.htm][img]http://nm5.upanh.com/b6.s28.d3/189753de39f765298ea83254f27cf0c6_44812705.ssm17263.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17264_upanh/v/9rq53n2jewh.htm][img]http://nm1.upanh.com/b6.s26.d2/35423788e286897b61e561790046e115_44812711.ssm17264.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17265_upanh/v/8rqd8n9jaws.htm][img]http://nm9.upanh.com/b6.s29.d4/99abce341c275a15fb32188a65806a1b_44812719.ssm17265.jpg[/img][/URL][URL=http://www.upanh.com/ssm17266_upanh/v/9rq25n7j0wp.htm][img]http://nm7.upanh.com/b5.s28.d1/032c4ecdd0c83860f5bf7ec50fd7cce0_44812727.ssm17266.jpg[/img][/URL] [SIZE=4]Số 1 phố Tân ấp,phúc xá , Ba đình, Hà nội,từ chợ Long biên đi lên Hồ tây khoảng 500m rẽ phải. Nhà ngay đầu phố. [/FONT] [img]http://nd8.upanh.com/b1.s20.d1/929c5cc0dfd069e547133057d9da0a5a_35900358.bando.jpg[/img]