Bán xe STINGER 120 giá 9tr NOPP và phụ tùng XIPO ( bao đủ cho AE ráp xe )

[COLOR=DarkRed]Chào[/FONT] tất [COLOR=DarkGreen]cả[/FONT] ae [COLOR=Navy]5s[/FONT] cái [COLOR=DarkSlateGray]đã[/FONT][/i][/b][/u][/FONT] [img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4025.jpg[/img][/URL][/URL] [COLOR=DarkGreen]Hàng đã về[/FONT] tất cả đồ trong máy[COLOR=Navy] AE[/FONT] cần gì [COLOR=DarkRed]CALL[/FONT] nha[/FONT] Cùm dầu heo dầu ZIN luôn dây dầu và bát gắn heo giá [COLOR=DarkRed]180k[/FONT][/FONT] => [COLOR=DarkRed]240k[/FONT][/FONT] Heo STINGER nguyên bộ gồm bát heo dây dầu và ben đạp ZIN giá [COLOR=DarkRed]400k[/FONT][/FONT] = [COLOR=DarkRed]450k[/FONT][/FONT] tùy tình trạng Pô STINGER và AKI giá [COLOR=DarkRed]400k[/FONT][/FONT] = [COLOR=DarkRed]750k[/FONT][/FONT] tùy tình trạng Đùm STINGER 1 đĩa trước sau luôn cùi đĩa và má đùm bạc đạn ống chỉ đầy đủ giá [COLOR=DarkRed]380k[/FONT][/FONT] Đùm STINGER 2 đĩa trước sau và bạc đạn ống chỉ đầy đủ giá [COLOR=DarkRed]450k[/FONT][/FONT] Pô Làm đẹp sẳn giá từ [COLOR=DarkRed]900k[/FONT][/FONT] => [COLOR=DarkRed]1tr[/FONT][/FONT] tùy tình trạng [/i][/b][/FONT] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4048.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4048.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4048.jpg[/img][/URL][/URL] [b][i][COLOR=DarkGreen]STINGER[/FONT] đã về giá từ [COLOR=DarkRed]8tr700[/FONT] => [COLOR=DarkRed]9tr200[/FONT] ( [COLOR=Navy]Bao cho AE đủ đồ[/FONT] )[/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkRed] [/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4034.jpg][URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4034.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4034.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4033.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4033.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4033.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4028.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4028.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4028.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4027.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4027.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4027.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4024.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4024.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4024.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4013.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4013.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4013.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4012.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4012.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4012.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4011.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4011.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4011.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4008.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4008.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4008.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4032.jpg][URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4032.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4032.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4056.jpg][URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4056.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4056.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4054.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4054.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4054.jpg[/img][/URL][/URL][URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4051.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4051.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4051.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4042.jpg][URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4042.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4042.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4040.jpg][URL=http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif][img]http://www.5giay.vn/highslide/graphics/warning.gif[/img][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4040.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4040.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4039.jpg][URL=http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4039.jpg][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4039.jpg[/img][/URL][/URL] [b][i][COLOR=DarkRed]Hót[/FONT][/FONT] nhận đổi sườn [COLOR=DarkGreen]AKI[/FONT] , [COLOR=DarkGreen]STINGER[/FONT] vỗ sẳn [COLOR=Navy]SPORT 2K [/FONT]hoặc [COLOR=Navy]SATRIA 2K6[/FONT] lấy liền gồm : [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]1tr900[/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkGreen][COLOR=DarkRed]Bán[/FONT][/FONT] trọn bộ sườn [/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkGreen]vổ sẳn lấy liền[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed][COLOR=Black][COLOR=Navy]SPORT 2K[/FONT] hoặc[COLOR=Navy] SATRIA 2K6[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed][COLOR=Navy]giá[/FONT] 4tr500 [COLOR=Black]( Lấy luôn phuộc giữa và Pô E thêm [COLOR=DarkRed]400k[/FONT][/FONT] ) [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][img]http://i122.photobucket.com/albums/o271/luongtieuvy/IMG_4025.jpg[/img][/URL][/URL] [b][i][COLOR=DarkRed][COLOR=Black] [COLOR=DarkGreen]Nếu ko cần gấp[/FONT] thì đặt cọc chờ từ [COLOR=Navy]5 => 7[/FONT] ngày thì bớt [COLOR=DarkRed]200k[/FONT] cho mỗi bộ sườn . Nếu sau 7 ngày chưa có , thì mình lấy sườn ở nhà vổ sẳn đưa luôn . Chứ ko hẹn lần 2 ( [u][COLOR=Black]Uy tín nhà mai Tèo[/FONT][/u] )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed] [COLOR=DarkGreen][COLOR=Black]Bao cho[/FONT] [COLOR=DarkRed]AE[/FONT] [COLOR=Black]đúng[/FONT] [COLOR=Navy]CẦN THƠ[/FONT] [COLOR=Black]làm nha ,[/FONT] [COLOR=DarkGreen][u]chuẩn từ lỗ ốc[/u][/FONT] [/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=Navy]Phần máy[/FONT][/FONT] : Máy [COLOR=DarkGreen]STINGER[/FONT] và [COLOR=DarkGreen]AKI[/FONT] giá từ [COLOR=DarkRed]2tr800[/FONT] => [COLOR=DarkRed]3tr800[/FONT] tùy vào [COLOR=Navy]COS[/FONT] lớn hay nhỏ ( [COLOR=DarkSlateGray][u][COLOR=DarkGreen]AKI[/FONT] 120 giá [COLOR=DarkRed]500K[/FONT] , [COLOR=DarkGreen]STINGER[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]600k[/FONT] [COLOR=DarkGreen]đồ máy lẻ[/FONT][/FONT] [COLOR=Navy]AE[/FONT] mua luôn[/FONT] Nắp [COLOR=Navy]WILAT [COLOR=Black]giá[/FONT] [COLOR=DarkRed]300k[/FONT] [COLOR=Black]ko cao su ( Thêm cao su + [COLOR=DarkRed]50K [/FONT])[/FONT][/FONT] Lòng đủ [COLOR=Navy]COS [COLOR=Black]giá từ [COLOR=DarkRed]400k[/FONT] => [COLOR=DarkRed]1tr500[/FONT] tùy [COLOR=Navy]COS[/FONT] lớn hay nhỏ [/FONT][/FONT][COLOR=Navy]Zên[/FONT] mủ [COLOR=DarkGreen]120 [/FONT][COLOR=DarkGreen]GOOD [/FONT]gắn vào ko cần chế cháo gì hết giá [COLOR=DarkRed]2TR[/FONT][/FONT] [COLOR=Navy]ZÊN [COLOR=Black][COLOR=DarkGreen]120[/FONT] giá từ [COLOR=DarkRed]450k[/FONT] => [COLOR=DarkRed]750k[/FONT] tùy tình trạng [/FONT][COLOR=Black]Tay [COLOR=Navy]ZÊN[/FONT] [COLOR=DarkGreen]120 NHẬT[/FONT] [COLOR=DarkSlateGray]PUL[/FONT] đầy đủ ko má [COLOR=Navy]ZÊN[/FONT] hàng mới giá [COLOR=DarkRed]200k[/FONT][/FONT][/FONT] Tạ [COLOR=DarkGreen]110[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]120k[/FONT] , tạ [COLOR=DarkGreen]120[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]300k [/FONT] Bộ nồi [COLOR=Navy]chưa tán[/FONT] cao su giá từ [COLOR=DarkRed]650k[/FONT] => [COLOR=DarkRed]750k[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=Navy][COLOR=Black]tùy tình trạng [/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=Navy]tán cao su rồi[/FONT] giá từ [COLOR=DarkRed]350k[/FONT] => [COLOR=DarkRed]450k[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=Navy][COLOR=Black]tùy tình trạng[/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkRed]5[/FONT] số [COLOR=DarkGreen]110[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]250k[/FONT] [COLOR=DarkRed]5[/FONT] số 1 tới 4 lùi giá [COLOR=DarkRed]200k[/FONT] [COLOR=DarkRed]6[/FONT] số giá [COLOR=DarkRed]750k [/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkGreen]110[/FONT] + [COLOR=DarkGreen]120 [COLOR=Black]giá [COLOR=DarkRed]240k[/FONT][/FONT][/FONT] Báo số STINGER giá [COLOR=DarkRed]50k[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkGreen]AKI[/FONT] 7 dây giá [/FONT][/i][i][COLOR=DarkRed]110k[/FONT] , [COLOR=Navy]câu dc cho báo số điện tử[/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkRed]150k[/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkRed]50k[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]100k[/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=Navy]ZIN [COLOR=Black]giá[/FONT] [COLOR=DarkRed]50k[/FONT][/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=Navy]NO[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]120k[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=Navy]N [/FONT]giá [COLOR=DarkRed]180k[/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=Navy]ZIN[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]70k[/FONT] , hàng mới giá [COLOR=DarkRed]135k[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=Navy]2 lổ bình bông mai[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]135k[/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=Navy]Bình lớn[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]200k[/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkGreen]Co đặt nha[/FONT] ) Cốt [COLOR=DarkGreen]nhông[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]100k[/FONT] => [COLOR=DarkRed]150k[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=Navy][COLOR=Black]tùy tình trạng[/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkGreen]giò đạp[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]100k [/FONT]=> [COLOR=DarkRed]150k[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=Navy][COLOR=Black]tùy tình trạng[/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkGreen]cần số[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]80k[/FONT] => [COLOR=DarkRed]120k[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=Navy][COLOR=Black]tùy tình trạng[/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkGreen]Lò xo[/FONT] nồi cá mập [COLOR=Navy]ĐỘ HÀNG THÁI[/FONT] gắn vào chạy bao bắt giá [COLOR=DarkRed]100k[/FONT] 1 bộ 5 lò xo[/FONT][/i][/b] [COLOR=DarkGreen]Phốt ZÊN nồi[/FONT] và [COLOR=DarkGreen]mâm lửa[/FONT] [COLOR=Navy]ZIN[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]65k[/FONT] 1 cặp , mua lẻ 1 cái [COLOR=DarkRed]35k[/FONT] ( [COLOR=DarkSlateGray]Đúng hàng loại 1 nha[/FONT] )[/i][/b][/FONT] [b][i][COLOR=DarkGreen]Pictong bạc[/FONT] trái nhám [COLOR=Navy]bông mai MS[/FONT] đủ [COLOR=Navy]COS[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]180k[/FONT] [COLOR=DarkGreen]Ắc[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]30k[/FONT] => [COLOR=DarkRed]50k[/FONT] tùy như : thường , [COLOR=Navy]ZIN[/FONT] , 59 [COLOR=DarkGreen]Rế[/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkRed]50k [/FONT]=> [COLOR=DarkRed]70k[/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=Navy]ZIN[/FONT] , 59[/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkGreen]Ron[/FONT] [COLOR=Navy]ZIN[/FONT] chân lòng [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]10k[/FONT] , ron nồi [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]20k[/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=Navy]ZIN[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]50k[/FONT] , độ giá [COLOR=DarkRed]60k [COLOR=Black][COLOR=Black]Đế [/FONT]nồi ( còn gọi là [COLOR=DarkGreen]chuồng heo[/FONT] ) [COLOR=Navy]ZIN[/FONT] giá[/FONT] 110k [/FONT] [COLOR=DarkGreen]5 lá bố[/FONT] nồi [COLOR=Navy]đỏ[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]65k[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkGreen]5 lá bố[/FONT] nồi [COLOR=Navy]HJ [/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkSlateGray]THÁI[/FONT][/u] mới [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]105k[/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkGreen]5 lá bố[/FONT] nồi [COLOR=Navy]Hảng SUZUKI[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]190k[/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkGreen]5 lá bố[/FONT] nồi [COLOR=Navy]ZIN 21D[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]380k[/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkGreen]MURI[/FONT] [COLOR=Navy]PB6[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]35k[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkGreen]MURI[/FONT] [COLOR=Navy]PB8[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]45k[/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkGreen]VIVA[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]1tr[/FONT] Cùm công tắc [COLOR=DarkGreen]VIVA[/FONT] gắn [COLOR=Navy]XIPO[/FONT] bao đẹp giá [COLOR=DarkRed]80k[/FONT] Cùi [COLOR=DarkGreen]AMADA[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]35k[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkGreen]AMADA[/FONT] [COLOR=Navy]ZIN[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]55k[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]40k[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=Navy]ZIN[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]85k[/FONT] Cùm dầu giá [COLOR=DarkRed]70k[/FONT] Cùm dầu [COLOR=Navy]ZIN[/FONT] [COLOR=DarkGreen]theo xe[/FONT] củ giá [COLOR=DarkRed]100k[/FONT] => [COLOR=DarkRed]150k[/FONT] tùy tinh trạng Cặp bao tay [/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]20k[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=Navy]ZIN[/FONT] luôn ống ga giá [COLOR=DarkRed]90k[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkRed]15k [COLOR=Black]Cục gù thường gi[/FONT][/FONT]á [COLOR=DarkRed]25k[/FONT] ( [COLOR=Navy]có 3 mẫu[/FONT] ) [/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=Navy]ZIN[/FONT] luôn khâu và ốc giá [COLOR=DarkRed]70k[/FONT] Dây dầu trước thường gía [COLOR=DarkRed]40k[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]80K[/FONT] H[/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]100k[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkGreen]theo xe[/FONT] hàng củ giá [COLOR=DarkRed]120k[/FONT] => [COLOR=DarkRed]150k [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkGreen]SU[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]70k[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkGreen]SU[/FONT] mâm [COLOR=Navy]RAIDER[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]45k[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkGreen]SU[/FONT] mâm[COLOR=Navy] RAIDER[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]100k[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkGreen]110 [/FONT]mâm [COLOR=Navy]RAIDER [/FONT]giá [COLOR=DarkRed]45k[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkGreen]110[/FONT] mâm [COLOR=Navy]RAIDER[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]100K[/FONT] Tán ghi đông ( [COLOR=DarkGreen]Sọ khỉ[/FONT] ) giá [COLOR=DarkRed]35k [COLOR=Black]Cóc [COLOR=DarkGreen]km[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]40k [/FONT] Dây [COLOR=DarkGreen]km[/FONT] thường giá [COLOR=DarkRed]25k[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed][COLOR=Black]Dây [COLOR=DarkGreen]km[/FONT] [COLOR=Navy]ZIN[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]80k[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed][COLOR=Black]Dây [COLOR=DarkGreen]AMADA[/FONT] thường giá [COLOR=DarkRed]35k[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed][COLOR=Black]Dây [COLOR=DarkGreen]AMADA[/FONT] [COLOR=Navy]ZIN[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]80k[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed][COLOR=Black]Dây [COLOR=DarkGreen]ga[/FONT] thường giá [COLOR=DarkRed]40k[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkRed][COLOR=Black]Dây [COLOR=DarkGreen]ga[/FONT] [COLOR=Navy]ZIN[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]110k[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=Navy]ZIN[/FONT] D00 [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]530k[/FONT] ( TES liền ) IC [COLOR=Navy]ZIN[/FONT] D11 [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]730k [/FONT]( TES liền ) IC [COLOR=Navy]ZIN[/FONT] D12 [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]950k[/FONT] ( TES liền ) IC [COLOR=Navy]làm[/FONT] hiệu [COLOR=DarkGreen]MITSUMIXI[/FONT] hàng mới giá [COLOR=DarkRed]380k[/FONT] ( TES liền ) [COLOR=Navy]đấu[/FONT][/FONT][COLOR=DarkGreen]THÁI REPSOT [/FONT][/FONT][/FONT][/i][/b][COLOR=DarkRed]1800k[/FONT][/FONT][COLOR=Navy]MOBIN[/FONT] sườn [COLOR=DarkGreen]110[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]110k[/FONT] ( Bao sài ) [COLOR=Navy]MOBIN[/FONT] sườn [COLOR=DarkGreen]120[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]100k[/FONT] ( Bao sài ) Sạc [COLOR=Navy]ZIN[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]75k[/FONT] ( Bao sài ) Báo nhớt [COLOR=Navy]ZIN[/FONT] theo xe [COLOR=DarkGreen]bao sài[/FONT] giá [COLOR=DarkRed]65k[/FONT] Dây điện [COLOR=DarkGreen]110[/FONT] thường [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]300k[/FONT] Dây điện [COLOR=DarkGreen]120[/FONT] thường [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]300k[/FONT] Dây điện [COLOR=DarkGreen]110 [/FONT][COLOR=Navy]ZIN[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]430k[/FONT] Dây điện [COLOR=DarkGreen]120[/FONT] [COLOR=Navy]ZIN[/FONT] [/FONT][/i][/b][b][i][COLOR=DarkRed]430k[/FONT][/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=DarkRed]lưu ý[/FONT] [COLOR=DarkGreen]mua nhiều[/FONT] là mỗi món sẻ dc [COLOR=Navy]đao giá xuống[/FONT][/FONT] [/FONT][/u] [/FONT][/i][/b][COLOR=DarkRed]Và còn nhiều thứ khác[/FONT] chưa có thời gian up lên [COLOR=DarkGreen]ae cần gì[/FONT] [COLOR=Navy]cứ cal cho mình nha [/FONT][/FONT][/i][/b][/u][/FONT] [COLOR=Navy]0902668842[/FONT][/FONT] GẶP THÀNH 28T DỂ XƯNG HÔ [COLOR=DarkRed][u]1902206241930[/u] [/FONT][COLOR=Navy]Nguyễn thị quỳnh như[/FONT] ( Ngân hàng [u][COLOR=DarkGreen]AGRIBANK[/FONT][/u] )[/FONT] [COLOR=DarkSlateGray]LIÊN HÊ TỪ [COLOR=Black]10H[/FONT][/FONT] TRƯA ĐẾN [COLOR=Black]12H[/FONT][/FONT] TỐI , MIỄN NHẮN TIN SẼ KO TRẢ LỜI DC VÌ MÌNH RẤT BẬN XIN LỖI AE 5S TRƯỚC NHA[/FONT] XEM ĐỒ VÀ [COLOR=Navy]NHẬN SƠN[/FONT] + [COLOR=DarkGreen]DỌN NHUYÊN CON[/FONT] TẠI : [COLOR=DarkRed]262/91 ĐOÀN VĂN BƠ , P10 , QUẬN 4 , TP.HCM[/FONT][/i][/b][/FONT]