ban xe 67 do

[URL=http://www.upanh.com/upanh_dvc00003/v/7nhc1f6c6mj.htm][URL=http://ni7.upanh.com/b2.s15.d1/d266f8a3e2b8860905fd1aba257a0766_40615447.dvc00003.jpg][img]http://ni7.upanh.com/b2.s15.d1/d266f8a3e2b8860905fd1aba257a0766_40615447.dvc00003.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://www.upanh.com/upanh_dvc00004/v/5nh51f1cfgu.htm][URL=http://ni8.upanh.com/b2.s25.d2/6b0257e6f02d8a669730ec29859b9ef7_40615448.dvc00004.jpg][img]http://ni8.upanh.com/b2.s25.d2/6b0257e6f02d8a669730ec29859b9ef7_40615448.dvc00004.jpg[/img][/URL][/URL] [URL=http://www.upanh.com/upanh_dvc00005/v/anh37fbc6ge.htm][URL=http://ni9.upanh.com/b6.s15.d1/c7c1b45a325d8ce760cfaf1b8e909134_40615449.dvc00005.jpg][img]http://ni9.upanh.com/b6.s15.d1/c7c1b45a325d8ce760cfaf1b8e909134_40615449.dvc00005.jpg[/img][/URL][/URL] vì lý do dư ra em này nên em xin bán nó đi máy xe đã lên 100cc, bơm nhớt rời, thích hợp để đi xa giấy tờ không xác định màu xe => muon sơn màu gì thì sơn xe đã độ giáng sơ sơ em xin tiễn nó ra đi với giá khởi điểm 7tr ( fix mạnh tay cho những bạn là sinh viên ) mọi chi tiết xin liên hể trung 01665103381 xe hiện đang ở thủ đức mời các bạn tới xem xe