bán tiếp cá rồng cao lung hồng vĩ

em nó size 40 cm giấy tò đầy đủ,dáng đẹp, màu lên tốt,truóc bát bên hồng anh . giá ra đi 7t5 em ỏ 100 đuòng đồi mồi thị trấn dỉ an bình duong dt 0902 940 823 [URL=http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011092326538mju3y2mzmz173322.jpeg]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...zmz173322.jpeg[/URL] [URL=http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2011092326538yjk5zmzlzt172088_1.jpeg]http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...t172088_1.jpeg[/URL]