Bán sirius RC, 3 xe Future Neo GT, cùm và đĩa phanh lên đĩa sau, mấy cái lốp 80/90-17

[COLOR=red]16.2 triệu fix[/FONT][/FONT] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/03/05/mr_560324_e37a956b29130cb7.jpg[/img] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/03/05/mr_560324_69e33c605611f8cf.jpg[/img] [COLOR=red]17 triệu[/FONT] có bớt[/FONT] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/03/07/mr_560324_edad1c908425a9f0.jpg[/img] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/03/08/mr_560324_2fa1bef682e249eb.jpg[/img] [COLOR=red]call trực tiếp: 0904242343[/FONT][/FONT]