Ban long chim (dat + khuyen) chat luong day.....

Ban long chim tre gia TQ (khuyen + dat), tre gia VN (khuyen + dat). 0974180008 minh ten Khoa o quan 7. hang` 100% new. khong tinh' moc' bau bi' cong' nhe long khuyen cham VN 400k. [URL=http://thegioichimcanh.com/products/product_s1598.jpg][img]http://thegioichimcanh.com/products/product_s1598.jpg[/img][/URL] Long khuyen TQ 800k. khong cham. [URL=http://thegioichimcanh.com/products/product_s1610.jpg][img]http://thegioichimcanh.com/products/product_s1610.jpg[/img][/URL] Long dat tre gia TQ 700k khong cham. [URL=http://cc5.upanh.com/23.346.30399044.pEx0/img1021.jpg][img]http://cc5.upanh.com/23.346.30399044.pEx0/img1021.jpg[/img][/URL] Hang tot' chat luong nha.... Up phu du`m nao`.....