Bán gà tre+nòi hoặc đổi gà mái tre,mái nòi lai mỹ.

Chào A/E 5S, mình cần bán 2 con gà 1 gà tre và 1 gà nòi.Tất cả gà chưa xuống lông.A/E nào có gà mái tre,nòi lai mỹ thì đổi mình cũng được.Sau đây là hình: Gà điều 1kg2,gà khét 2kg4 giá 600k/1con. [URL=http://www.upanh.com/p1010446_upanh/v/9nu76b8jeaw.htm][URL=http://nh0.upanh.com/b4.s1.d2/b81eed63c3db4c1e1869ea0274f2d822_39905360.p1010446.jpg][img]http://nh0.upanh.com/b4.s1.d2/b81eed63c3db4c1e1869ea0274f2d822_39905360.p1010446.jpg[/img][/URL][/URL][URL=http://www.upanh.com/p1010448_upanh/v/fnu41bbj0af.htm][URL=http://nh4.upanh.com/b5.s25.d2/bd9806a9da3a2253aa4d2d97a498c32c_39905364.p1010448.jpg][img]http://nh4.upanh.com/b5.s25.d2/bd9806a9da3a2253aa4d2d97a498c32c_39905364.p1010448.jpg[/img][/URL][/URL][URL=http://www.upanh.com/p1010449_upanh/v/enu09b6j0pq.htm][URL=http://nh8.upanh.com/b6.s24.d1/b1ad0a00f04e111803da164a298d8d86_39905368.p1010449.jpg][img]http://nh8.upanh.com/b6.s24.d1/b1ad0a00f04e111803da164a298d8d86_39905368.p1010449.jpg[/img][/URL][/URL][URL=http://www.upanh.com/p1010450_upanh/v/3nu67b9jbpv.htm][URL=http://nh2.upanh.com/b1.s1.d5/a93354f1d6129490548cd8f672c553d8_39905372.p1010450.jpg][img]http://nh2.upanh.com/b1.s1.d5/a93354f1d6129490548cd8f672c553d8_39905372.p1010450.jpg[/img][/URL][/URL][URL=http://www.upanh.com/p1010451_upanh/v/6nu7bb5j5po.htm][URL=http://nh8.upanh.com/b3.s15.d1/23c3c51cf66027a6021466f99dd8f3f4_39905378.p1010451.jpg][img]http://nh8.upanh.com/b3.s15.d1/23c3c51cf66027a6021466f99dd8f3f4_39905378.p1010451.jpg[/img][/URL][/URL] Địa chỉ : C8/5 võ văn vân( đối diện bột mì Minh Nhật) Điện thoại: 0909535131 (Nam 25t) A/E có ghé vào xem thì Up hộ mình dùm nha.Thanks.