bán gà tre đá tiền lớn!!!

gà hiện 860g chưa nuôi!!! gà đá bo lớn!!! ăn lông tốt!!! mới bắt lên hôm wa!!!gà dáng liền gà !!! lai máu nha anh em!!!!chân cẳng hai hàng trơn !!! xạch sẻ!!! hậu độ tốt!!!mặt mày cay đắng!!!giá Em nó ra đi là 800k ( No FiX) [img]http://cC8.upanh.com/26.531.33748407.Oi50/gs2.jpg[/img] [img]http://cC6.upanh.com/26.531.33748405.2Bi0/gs1.jpg[/img] ANH EM NÀO XEM WA KO MUA THÌ UP DÙM MÌNH NHÉ MÌNH CẢM ƠN VÀ HẬU TẠ!!!!đỪNG PAM BẬY BẠ TỘI NGHIỆP EM!!!!