BÁN GÀ MỸ, GÀ TRE MỸ, GÀ PERU, GÀ ASIL NHẬP TỪ MỸ BỔN TỐT NHẤT, GA MY, GA PERU, GA TRE MY, GA ASIL

[COLOR=#1F497D][SIZE=4]BÁN GÀ MỸ, GÀ TRE MỸ ĐÁ ĐỘ, GÀ PERU, GÀ NÒI MỸ ASIL, GÀ ĐÁ ĐỘ, GÀ TRỐNG GÀ MÁI LÀM GIỐNG NHẬP TỪ MỸ VỀ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG. GÀ BỔN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIỐNG TỐT, ĐẠT NHIỀU THÀNH TÍCH TẠI CÁC ĐẤU TRƯỜNG LỚN TẠI USA và CAMPUCHIA. GIÁ PHẢI CHĂNG $750 ->[/SIZE] $1,100.[/COLOR] [HIGHLIGHT=#548DD4]VUI LONG LIEN HE:[/HIGHLIGHT][HIGHLIGHT=#FF0000][SIZE=7]Cô Lan: 0945[/SIZE][/HIGHLIGHT][SIZE=7] 538 739[/SIZE] [SIZE=4]Up lên một số em mới nè, Anh em click vào đường dẫn dưới đây để có thông tin gà mới, giá rẻ mỗi ngày.[/SIZE] [SIZE=7][URL]http://www.gamy.com.vn/[/URL][/SIZE] Gà mỹ 8 tháng [IMG]http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/10/28/9/46/1319769968550671010_574_0.jpg[/IMG] Gà mỹ 8 tháng [IMG]http://d.f6.photo.zdn.vn/upload/original/2011/10/28/9/46/1319769968266721079_574_0.jpg[/IMG] Gà mỹ [IMG]http://i1213.photobucket.com/albums/cc469/sachkumon/gamy%20Oct_27/gamy099.jpg [/IMG] Gà mỹ [IMG]http://i1213.photobucket.com/albums/cc469/sachkumon/gamy%20Oct_27/gamy100.jpg [/IMG] Gà mỹ [IMG]http://i1213.photobucket.com/albums/cc469/sachkumon/gamy%20Oct_27/gamy101.jpg[/IMG] Gà mỹ [IMG]http://i1213.photobucket.com/albums/cc469/sachkumon/gamy%20Oct_27/gamy102.jpg[/IMG] Gà mỹ [IMG]http://i1213.photobucket.com/albums/cc469/sachkumon/gamy%20Oct_27/gamy103.jpg[/IMG] Gà mỹ [IMG]http://i1213.photobucket.com/albums/cc469/sachkumon/gamy%20Oct_27/gamy094.jpg[/IMG] Gà mỹ [IMG]http://i1213.photobucket.com/albums/cc469/sachkumon/gamy%20Oct_27/gamy095.jpg[/IMG] Gà mỹ [IMG]http://i1213.photobucket.com/albums/cc469/sachkumon/gamy%20Oct_27/gamy096.jpg[/IMG] Gà mỹ [IMG]http://i1213.photobucket.com/albums/cc469/sachkumon/gamy%20Oct_27/gamy097.jpg[/IMG] Gà mỹ [IMG]http://i1213.photobucket.com/albums/cc469/sachkumon/gamy%20Oct_27/gamy098.jpg[/IMG] Gà mỹ [IMG]http://i1213.photobucket.com/albums/cc469/sachkumon/gamy%20Oct_27/gamy104.jpg[/IMG] Gà mỹ [IMG]http://i1213.photobucket.com/albums/cc469/sachkumon/gamy%20Oct_27/gamy093.jpg[/IMG] Gà mỹ [IMG]http://i1213.photobucket.com/albums/cc469/sachkumon/gamy%20Oct_27/gamy092.jpg[/IMG] Gà mỹ [IMG]http://i1213.photobucket.com/albums/cc469/sachkumon/gamy%20Oct_27/gamy091.jpg[/IMG] Gà mỹ [IMG]http://i1213.photobucket.com/albums/cc469/sachkumon/gamy%20Oct_27/gamy090.jpg[/IMG] .