Bán gà lai 50 ( đá tiền lớn )

Chào anh em 5s , Do ko có tiền đá em này nên mình bán . Em này gà tơ , 12 tháng , 2kg ,chưa xén lông , đá như cái máy . Ưu tiên anh em nào đá tiền lớn [img]http://www.5giay.vn/[IMG]http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0763.jpg[/img] [img]http://www.5giay.vn/%3Ca%20href=%22http://s1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/?action=view&current=FILE0771.jpg%22%20target=%22_blank%22%3E%3Cimg%20src=%22http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0771.jpg%22%20border=%220%22%20alt=%22Photobucket%22%3E%3C/a%3E[/img] ">http:// [img]http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0765.jpg[/img] [img]http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0763.jpg[/img] "> [img]http://www.5giay.vn/%3Ca%20href=%22http://s1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/?action=view&current=FILE0775.jpg%22%20target=%22_blank%22%3E%3Cimg%20src=%22http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0775.jpg%22%20border=%220%22%20alt=%22Photobucket%22%3E%3C/a%3E[/img] [img]http://www.5giay.vn/%3Ca%20href=%22http://s1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/?action=view&current=FILE0771.jpg%22%20target=%22_blank%22%3E%3Cimg%20src=%22http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0771.jpg%22%20border=%220%22%20alt=%22Photobucket%22%3E%3C/a%3E[/img] "> [img]http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0775.jpg[/img] [img]http://www.5giay.vn/%3Ca%20href=%22http://s1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/?action=view&current=FILE0774.jpg%22%20target=%22_blank%22%3E%3Cimg%20src=%22http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0774.jpg%22%20border=%220%22%20alt=%22Photobucket%22%3E%3C/a%3E[/img] [img]http://www.5giay.vn/%3Ca%20href=%22http://s1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/?action=view&current=FILE0769.jpg%22%20target=%22_blank%22%3E%3Cimg%20src=%22http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0769.jpg%22%20border=%220%22%20alt=%22Photobucket%22%3E%3C/a%3E[/img] [img]http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0760.jpg[/img] ">http://"> [img]http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0768.jpg[/img] [img]http://www.5giay.vn/%3Ca%20href=%22http://s1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/?action=view&current=FILE0767.jpg%22%20target=%22_blank%22%3E%3Cimg%20src=%22http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0767.jpg%22%20border=%220%22%20alt=%22Photobucket%22%3E%3C/a%3E[/img] [img]http://www.5giay.vn/%3Ca%20href=%22http://s1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/?action=view&current=FILE0760.jpg%22%20target=%22_blank%22%3E%3Cimg%20src=%22http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0760.jpg%22%20border=%220%22%20alt=%22Photobucket%22%3E%3C/a%3E[/img] [img]http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0771.jpg[/img] ">"> [img]http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0770.jpg[/img] [img]http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0769.jpg[/img] "> [img]http://i1222.photobucket.com/albums/dd500/fadeptrai/FILE0765.jpg[/img] ">Anh em nào mún mua thì mang gà đến xổ , mình ở Phước vĩnh An , Củ chi . Và giá là 4 triệu 1 ( No fix ) , Call : 090244 1990 ( MR. Đăng )