bán âmly đèn của USA giá 14tr

em đang có em đèn haman a300 chạy 4 bóng công xuất 6v6 4 bóng 12ax 1 bóng 12au sơ đồ em nó luôn đây ạ:[URL=http://translate.google.com.vn/translate?hl=vi&sl=en&u=http://www.radiomuseum.org/r/harman_a300a_30.html&ei=Pw6ITr_bM6KaiQfL7-icDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=10&sqi=2&ved=0CHMQ7gEwCQ&prev=/search%3Fq%3Dharman%2Bkardon%2Ba300%26hl%3Dvi%26biw%3D1569%26bih%3D984%26prmd%3Dimvnsfd]http://translate.google.com.vn/trans...prmd%3Dimvnsfd[/URL] {kb: "86 KB", title: "Harman Kardon; New A300 (3)"} {Kb: "86 KB", title: "Harman Kardon, New A300 (3)"} [img]http://www.radiomuseum.org/images/schema/preview/u/usa_harmankardon_a300_sch.png[/img] {gbW: "600", gbH: "450", mW: "500", mH: "375", kb: "29 KB", notes: "", title: "Harman Kardon; New A300 uploaded by Víctor Caselli-Diaconescu (2)", ite: "2"} {gbW: "933", gbH: "700", mW: "500", mH: "375", kb: "86 KB", notes: "", title: "Harman Kardon; New A300 uploaded by Víctor Caselli-Diaconescu (2)", ite: "2"} {gbW: "933", gbH: "700", mW: "500", mH: "375", kb: "141 KB", notes: "", title: "Harman Kardon; New A300 uploaded by Víctor Caselli-Diaconescu (2)", ite: "2"} {gbW: "784", gbH: "296", mW: "500", mH: "188", kb: "21 KB", notes: "aus ebay, Verkäufer julimania", title: "Harman Kardon; New A300 uploaded by Gottfried Silberhorn (2)", ite: "2"} {gbW: "720", gbH: "584", mW: "462", mH: "375", kb: "48 KB", notes: "aus ebay, Verkäufer julimania", title: "Harman Kardon; New A300 uploaded by Gottfried Silberhorn (2)", ite: "2"} {gbW: "627", gbH: "323", mW: "500", mH: "257", kb: "47 KB", notes: "note Harman brand capacitor -- Bild aus ebay, Verkäufer mono", title: "Harman Kardon; New A300 uploaded by Gottfried Silberhorn (2)", ite: "2"} {gbW: "618", gbH: "199", mW: "500", mH: "161", kb: "36 KB", notes: "aus ebay, Verkäufer mono", title: "Harman Kardon; New A300 uploaded by Gottfried Silberhorn (2)", ite: "2"} {GBW: "600", GBH: "450", mW: "500", MH: "375", kb: "29 KB", ghi chú: "", title: "Harman Kardon, New A300 tải lên bởi Víctor Caselli- Diaconescu (2) ", ite:" 2 "} {GBW:" 933 ", GBH:" 700 ", mW:" 500 ", MH:" 375 ", kb:" 86 KB ", ghi chú:" ", title : "Harman Kardon; A300 mới tải lên bởi Víctor Caselli-Diaconescu (2)", ite: "2"} {GBW: "933", GBH: "700", mW: "500", MH: "375", kb : "141 KB, ghi chú:" ", tiêu đề:" Harman Kardon; New A300 tải lên bởi Víctor Caselli-Diaconescu (2) ", ite:" 2 "} {GBW:" 784 ", GBH:" 296 ", mW : "500", MH: "188", kb: "21 KB", ghi chú: "aus ebay, Verkäufer julimania", title: "Harman Kardon; New A300 tải lên bởi Gottfried Silberhorn (2)", ite: "2" } {GBW: "720", GBH: "584", mW: "462", MH: "375", kb: "48 KB", ghi chú: "aus ebay, Verkäufer julimania", title: "Harman Kardon; A300 tải lên bởi Gottfried Silberhorn (2) ", ite:" 2 "} {GBW:" 627 ", GBH:" 323 ", mW:" 500 ", MH:" 257 ", kb:" 47 KB ", ghi chú: "Harman lưu ý thương hiệu tụ - Bild aus ebay, Verkäufer mono", title: "Harman Kardon, New A300 tải lên bởi Gottfried Silberhorn (2)", ite: "2"} {GBW: "618", GBH: "199" mW: "500", MH: "161", KB: "36 KB", ghi chú: "aus ebay, Verkäufer mono", title: "Harman Kardon, New A300 tải lên bởi Gottfried Silberhorn (2)", ite: 2 "} [img]http://www.radiomuseum.org/images/model/klein/u/usa_harmankardon_a300_frontview.jpg[/img] [img]http://www.radiomuseum.org/images/model/klein/u/usa_harmankardon_a300_chassis.jpg[/img] [img]http://www.radiomuseum.org/images/model/klein/u/usa_harmankardon_a300_wiring.jpg[/img] [img]http://www.radiomuseum.org/images/model/klein/h/harmankardon_a300_3f8b_3.jpg[/img] [img]http://www.radiomuseum.org/images/model/klein/h/harmankardon_a300_chas_491e_3.jpg[/img] [img]http://www.radiomuseum.org/images/model/klein/h/harman_a300_label_laff.jpg[/img] [img]http://www.radiomuseum.org/images/model/klein/h/harman_a300_tubes_lafh.jpg[/img] [img]http://www.radiomuseum.org/images/radio/harman_kardon_new/a300_363121.jpg[/img] Harman Kardon; New: A300 [Amplifier] ID = 363121 600x450 Harman Kardon mới: A300 [Amplifier] ID = 363121 600x450 Country: Quốc gia: [URL=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dharman%2Bkardon%2Ba300%26hl%3Dvi%26biw%3D1569%26bih%3D984%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.radiomuseum.org/cy/only_united%2520states%2520o.html&usg=ALkJrhjckigInO5bA2EheihU-Q1dEVDcSQ]United States of America (USA)[/URL] [URL=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dharman%2Bkardon%2Ba300%26hl%3Dvi%26biw%3D1569%26bih%3D984%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.radiomuseum.org/cy/only_united%2520states%2520o.html&usg=ALkJrhjckigInO5bA2EheihU-Q1dEVDcSQ]United States of America (Mỹ)[/URL] Manufacturer/Brand: Nhà sản xuất / Nhãn hiệu: [URL=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dharman%2Bkardon%2Ba300%26hl%3Dvi%26biw%3D1569%26bih%3D984%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm%3Fcompany_id%3D7352&usg=ALkJrhgcxqEiCgzKTTwVUNStEb9-lTiT0g]Harman Kardon; New York[/URL] [URL=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dharman%2Bkardon%2Ba300%26hl%3Dvi%26biw%3D1569%26bih%3D984%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm%3Fcompany_id%3D7352&usg=ALkJrhgcxqEiCgzKTTwVUNStEb9-lTiT0g]Harman Kardon, New York[/URL] Year: 1964 Năm: 1964 Type: Audio Amplifier Loại: Âm thanh Amplifier Valves / Tubes Van / ống 9: [b][URL=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dharman%2Bkardon%2Ba300%26hl%3Dvi%26biw%3D1569%26bih%3D984%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_12ax7.html&usg=ALkJrhhvCmuEV39OIIqksJ_G_r5QWNY_5Q]12AX7 12AX7 12AX7 12AX7[/URL] [URL=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dharman%2Bkardon%2Ba300%26hl%3Dvi%26biw%3D1569%26bih%3D984%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_12au7.html&usg=ALkJrhi0VX0nwgVA8bRB97P0jZlwYOBgLQ]12AU7[/URL] [URL=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dharman%2Bkardon%2Ba300%26hl%3Dvi%26biw%3D1569%26bih%3D984%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_7408.html&usg=ALkJrhgODWYwwOa6ePsQafwTwCaAp8LlAw]7408 7408 7408 7408[/URL][/b] 9: [b][URL=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dharman%2Bkardon%2Ba300%26hl%3Dvi%26biw%3D1569%26bih%3D984%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_12ax7.html&usg=ALkJrhhvCmuEV39OIIqksJ_G_r5QWNY_5Q]12AX7 12AX7 12AX7 12AX7[/URL] [URL=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dharman%2Bkardon%2Ba300%26hl%3Dvi%26biw%3D1569%26bih%3D984%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_12au7.html&usg=ALkJrhi0VX0nwgVA8bRB97P0jZlwYOBgLQ]12AU7[/URL] [URL=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dharman%2Bkardon%2Ba300%26hl%3Dvi%26biw%3D1569%26bih%3D984%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_7408.html&usg=ALkJrhgODWYwwOa6ePsQafwTwCaAp8LlAw]7408 7408 7408 7408[/URL][/b] Power type and voltage Loại và điện áp điện lực Alternating Current supply (AC) / 110 Volt Xen kẽ cung cấp hiện tại (AC) / 110 Volt Loudspeaker Loa - This model requires external speaker(s). - Mô hình này đòi hỏi phải có loa ngoài (s). Power out Công suất ra 24 W 24 W from Radiomuseum.org từ Radiomuseum.org Model: [b]A300[/b] Model: [b]A300[/b] Material Vật liệu Metal case Trường hợp kim loại Notes Ghi chú Stereophonic High Fidelity amplifier with 7408 output tubes, 12 Watts per channel. Bộ khuếch đại âm thanh nổi cao Fidelity với 7408 ống đầu ra, 12 Watts cho mỗi kênh. This model was suggested by [URL=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dharman%2Bkardon%2Ba300%26hl%3Dvi%26biw%3D1569%26bih%3D984%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.radiomuseum.org/collection/victor_casellidiaconescu.html&usg=ALkJrhjTXSJeD4WHhVqiWVhihu8ozYfiCQ]Víctor Caselli-Diaconescu[/URL] . Mô hình này được đề xuất bởi [URL=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dharman%2Bkardon%2Ba300%26hl%3Dvi%26biw%3D1569%26bih%3D984%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.radiomuseum.org/collection/victor_casellidiaconescu.html&usg=ALkJrhjTXSJeD4WHhVqiWVhihu8ozYfiCQ]Víctor Caselli-Diaconescu[/URL] . [URL=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dharman%2Bkardon%2Ba300%26hl%3Dvi%26biw%3D1569%26bih%3D984%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.radiomuseum.org/m/harman_usa_en_1.html&usg=ALkJrhh28Kw_Sq-7Fegq-AA2SA-5t51Ixg]All listed radios etc. from Harman Kardon; New York[/URL] [URL=http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=vi&prev=/search%3Fq%3Dharman%2Bkardon%2Ba300%26hl%3Dvi%26biw%3D1569%26bih%3D984%26prmd%3Dimvnsfd&rurl=translate.google.com.vn&sl=en&u=http://www.radiomuseum.org/m/harman_usa_en_1.html&usg=ALkJrhh28Kw_Sq-7Fegq-AA2SA-5t51Ixg]Tất cả được liệt kê radio vv từ Harman Kardon, New York[/URL] Here you find 154 models, 128 with images and 40 with schematics. Ở đây bạn tìm thấy 154 mô hình, 128 với hình ảnh và 40 với sơ đồ. giá là :14tr