Bán 1 xe Honda Rebel 125

[SIZE=4]Bán 1 xe Honda Rebel 125, xe giấy tờ hợp lệ,xe đăng kí lần đầu ngày 15 tháng 11 năm 1999, xe chạy 25.000 Km. Nước sơn zin,xe chưa rớt đầu, gắn cặp bánh măm vỏ không ruột của xe Daelim, và còn dư 1 căp bánh căm zin theo xe. Giá : [b]65.000.000 VNĐ[/b]. Liên hệ : [b]0909000168[/b] (Tùng).[/FONT] [URL=http://img9.imageshack.us/img9/6144/unled10rf.png][img]http://img9.imageshack.us/img9/6144/unled10rf.png[/img][/URL] [URL=http://img16.imageshack.us/img16/7203/unled9zm.png][img]http://img16.imageshack.us/img16/7203/unled9zm.png[/img][/URL] [URL=http://img849.imageshack.us/img849/1961/unled8kd.png][img]http://img849.imageshack.us/img849/1961/unled8kd.png[/img][/URL] [URL=http://img836.imageshack.us/img836/3685/unled7ep.png][img]http://img836.imageshack.us/img836/3685/unled7ep.png[/img][/URL] [URL=http://img225.imageshack.us/img225/5916/unled6aq.png][img]http://img225.imageshack.us/img225/5916/unled6aq.png[/img][/URL] [URL=http://img26.imageshack.us/img26/1372/unled5ls.png][img]http://img26.imageshack.us/img26/1372/unled5ls.png[/img][/URL] [URL=http://img6.imageshack.us/img6/2084/unled3it.png][img]http://img6.imageshack.us/img6/2084/unled3it.png[/img][/URL] [URL=http://img607.imageshack.us/img607/2267/unled2vme.png][img]http://img607.imageshack.us/img607/2267/unled2vme.png[/img][/URL]