AUDIO : Đâu đĩa - Âmly - Loa . Hàng dòng . Hàng đẹp . Thanh khoản tốt . Hàng về nhiều . Anh em vào ủng hộ

[COLOR=red][b]### HÀNG ĐÃ CÓ TẠI CỬA HÀNG - CHUYÊN HÀNG ĐẸP - DÒNG THANH KHOẢN CAO - CHẾ ĐỘ SAU BÁN HÀNG CỰC TỐT ###[/b][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT] [COLOR=dimgray][i]- Tổng hợp CD có tại cửa hàng : [/i][/FONT][/b][/FONT][/FONT] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Esoteric X 50 đủ đồ giá tham khảo : 3350 % mới 98 % [/FONT][COLOR=red]( Đã bán )[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Marantz 15S1 đủ đồ giá tham khảo : 1050 $ mới 98 % [/FONT][COLOR=red]( Đã bán )[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD marantz 16SE đủ đồ giá tham khảo : 1000 $ mới 95%[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Marantz 99SE - 95 - 94 đẹp mới 95 % nhiều hàng anh em call trực tiếp ( Giá êm nhất ) [/FONT][COLOR=red]( Đã bán 94 )[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Philips LHH 700 đủ đồ mới 98 % giá tham khảo : 30 Tr [/FONT][COLOR=red]( Hàng mới về cực đẹp )[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Denon S10 MK III đủ đồ mới 98 % giá tham khảo : 22 Tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Denon S10 MK III Limited mới 98 % giá tham khảo : 25,5 Tr [/FONT][COLOR=red]( Đã bán )[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Denon 3500 RG đủ đồ mới 98 % giá tham khảo 15,8 Tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Denon 2650 GL đủ đồ mới 95 % giá tham khảo : 9.2 Tr[COLOR=red] ( Đã bán )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Denon 1630G mới 95 % giá tham khảo : 5,8 Tr [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Denon 1510 mới 95 % giá tham khảo : 3,3 Tr [COLOR=#ff0000]( Đã bán )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Denon 1290 mới 95 % giá tham khảo : 3,5 Tr [COLOR=#ff0000]( Đã bán )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Sony X77es đủ đồ mới 95 % giá tham khảo : 15,3 Tr [COLOR=#ff0000]( Đã bán )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Sony 777 esa đủ đồ mới 95 giá tham khảo : 16.3 tr [COLOR=#ff0000]( Đã bán )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Pioneer T06 mới 95 % giá tham khảo : 7.5 Tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Pioneer T07 mới 95 % giá tham khảo : 11 Tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Pioneer T07A mới 95 % giá tham khảo : 12,3 Tr [COLOR=#ff0000]( Đã bán )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Pioneer HS07 hàng xuất châu âu , chất âm hay : 9,7 tr [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Marantz 50 - 52 - 60 - 62 - 72 .... [COLOR=red]Hàng liên tục có giá cực tốt anh em call trực tiếp[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD philips đời 3 số đủ mã ... [COLOR=red]Hàng đẹp tuyển . Giá cực tốt anh em call trực tiếp[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Teac 10 Gold ( Có remote TQ ) hàng đẹp như mới : 13 Tr [/FONT][COLOR=red]Mới về cực đẹp[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Teac 7 Gold ( Có remote TQ ) Hàng đẹp như mới : 10,3 Tr [COLOR=#ff0000]( Đã bán )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Sony X555es Gold có remote TQ hàng mới đẹp : 8 Tr ( Số lượng 5 cái )[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Sony X555esa Gold có remote TQ hàng mới đẹp : 8,5 Tr ( Số lượng 2 cái ) [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Teac 10SE có remote TQ hàng đẹp như mới : 19 Tr [COLOR=red]( Số lượng 1 cái )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Teac 25 có remote TQ hàng đẹp như mới : 23 Tr [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Teac 25X có remote zin theo máy hàng đẹp như mới : 27,5 tr [COLOR=red]( Số lượng 3 cái )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Teac 25SX có remote zin theo máy hàng đẹp như mới : 34 tr [COLOR=red]( Số lượng 2 cái )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Teac 50 có remote zin theo máy hàng đẹp như mới : 40,5 Tr [COLOR=red]( Số lượng 2 cái )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Marantz 95 Limited .... Cực hiếm chạy 2 giải mã 1541S1 Crow : 20 tr [COLOR=#ff0000]( Đã bán )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Denon 1650 AR có remote đẹp mới : 10,5 Tr [COLOR=#ff0000]( Đã bán )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Denon 1650 AZ có remote đẹp mới : 12 Tr [COLOR=red]( Số lượng 2 cái )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Denon 1650 SR có remote đẹp mới : 12,8 Tr [COLOR=#ff0000]( Đã bán )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Accuphase DP 57 + AMP Accuphase E308 . Hàng demo đủ đồ giá tham khảo : 125 Tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Arcam 7se hàng demo đủ đồ , hộp sách , remote : 9,5 tr [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Meridian 508 . 20 hàng demo đủ sách vở , remote : 28,5 Tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Micromega stage 2 hàng demo : 12,3 Tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Philips 304 like new : 12,5 Tr [/FONT][COLOR=red]( Mới về 3 cái đẹp mới có catalog )[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Philips 104 like new : 8,5 tr [COLOR=#ff0000]( Đã bán )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Cyrus DA3 like new : 10 tr [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD CEC 2100 đẹp zin : 4,3 tr ( Số lượng 3 cái ) [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- CD Philips 207 like new : 5,5 Tr [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray][COLOR=blue]- Tổng hợp AMP có tại cửa hàng :[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [COLOR=dimgray][i][b][COLOR=dimgray]- AMP Luxman 570 SX : 31 Tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- AMP Luxman 570 : 28 Tr [COLOR=#ff0000]( Đã bán )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- AMP Luxman 505S có remote : 31,5 Tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- AMP Luxman 540 : 19,5 Tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- AMP Luxman 560 : 19 tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- AMP Philips 682 mới 98 % vintage : 10 Tr [/FONT][COLOR=red]( Mới 95% )[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- AMP Saba 8060 mới 98 % vintage : 10 Tr [/FONT][COLOR=red]( Mới 95% )[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- AMP Mcitosh 6100 vintage : 20,5 Tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- AMP Onkyo 927 : 7,2 Tr [/FONT][COLOR=red]( Like New)[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- AMP Onkyo 929 : 14,5 Tr [/FONT][COLOR=red]( Số lượng 2 cái Like New )[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- AMP Denon 2000 : 13,5 Tr [/FONT][COLOR=red]( Số lượng 3 cái Like New )[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- AMP Denon 2000 MK III : 17 Tr [COLOR=red]( Số lượng 3 cái Like New[/FONT] ) [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- AMP Denon 1500 AE + CD Denon 1500AE hàng demo đủ đồ : 28 tr [COLOR=red]( Số lượng 2 bộ Like New )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- AMP Pioneer A07 : 15,5 tr [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [b][i]- AMP Denon 2000 AE mới 99% đủ đồ sách vở : 25.5 Tr [COLOR=red]( Like New )[/FONT][/i][/b] [b][i]- AMP Denon 2000SE mới 99% đủ đồ sách vở : 28,5 Tr [COLOR=red]( Like New )[/FONT][/i][/b] [i][b][COLOR=dimgray]- AMP Creek 4040S2 mới 95 % : 5,5 Tr [/FONT][/b][/i] [b][i][COLOR=dimgray]- AMP Roger A75 Seria 2 mới 95 % đánh đc nhiều loa châu âu khó tính , biến áp đảo pha : 11 Tr[/FONT][/i][/b] [b][i][COLOR=dimgray]- AMP Tanbedg 1040 mới 95 % đánh đc nhiều loa châu âu khó tính : 7,5 Tr[/FONT][/i][/b] [COLOR=dimgray][i][b][COLOR=dimgray]- Tổng hợp loa có tại cửa hàng : [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- JBL L100 thường mới đẹp hoàn hảo : 19,5 Tr ( Có 3 đôi ) [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- JBL 4311 thường Bass nam châm alico chất âm nhẹ nhàng hay : 17,5 Tr ( Có 3 đôi ) [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- JBL L100 Century thẳng hàng đẹp hoàn hảo : 24,5 Tr [COLOR=#ff0000]( Đã bán )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- JBL L100 Century đẹp hoàn hoản : 23 Tr ( Có 3 đôi ) [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- JBL 4425 đẹp mới : 28,5 Tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- JBL L65 đẹp mới giá 34 Tr[COLOR=#ff0000]( Đã bán )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- JBL 4425 MK II mới 98 % : 44,5 Tr [COLOR=#ff0000]( Đã bán )[/FONT] [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- JBL 4411 mới đẹp chất âm như L112 : 20 Tr [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- AR 4 đẹp mới vintage : 11 Tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- AR 2 đẹp mới vintage : 15,5 Tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- Celetion 15XR mới 98 % : 12 Tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- Loa B& W 620i đẹp hoàn hảo : 11 Tr [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- Loa B&W 602 đẹp hoàn hảo : 11 tr [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- Loa B&W DM 4 đẹp hoàn hảo : 9 Tr[/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [i][b][COLOR=dimgray]- Loa B&W DM12 đẹp hoàn hảo : 12 Tr [/FONT][/FONT][/FONT][/b][/i] [/FONT] [i][b][COLOR=navy][b]### Hàng chuẩn zin đẹp - Mua trực tiếp shop tại Japan ###[/b][/FONT] [b][COLOR=navy]### Toàn bộ đầu Cd đều có đầy đủ Remote zin theo máy ###[/FONT][/b] [b][COLOR=navy]### Hàng dòng , tính thanh khoản cao ###[/FONT][/b] [b][COLOR=navy]### Giá cả lên xuống thất thường do tỉ giá anh em có nhu cầu liện hệ giá trực tiếp ###[/FONT][/b] [b][COLOR=navy]### 100 % sản phẩm shop bán ra đều nhập lại nếu khách có nhu cầu nâng cấp ###[/FONT][/b] [b][COLOR=navy]### Hàng thật , chuẩn , đẹp , có bảo hành mọi hình thức ném đá shop không hoan nghênh ###[/FONT][/b] [b][COLOR=navy]### Cám ơn anh em đã ủng hộ trong thời gian qua ###[/FONT][/b] [b][COLOR=navy]### Có giá cực tốt cho anh em thợ ###[/FONT][/b] [b][COLOR=dimgray][i]Liên hệ Tạ Tùng :0168.362.9999[/i][/FONT][/b] [b][i][COLOR=blue]DÂY LOA WESTEM ELETRIC - USA [/FONT][/i][/b] [img]http://muare1.vcmedia.vn/images/2012/01/01/mr_177613_0a0e18d22775e438.jpg[/img][/FONT][/FONT]